KGF Nedir Amacı, Kredi Türleri 2019

tarafından
127
KGF Nedir Amacı, Kredi Türleri 2019

Son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan konuların başında yer alan KGF nedir sorusunun detaylarını sizlere ileteceğiz.

Kredi Garanti Fonu olarak nitelendirilen KGF, kuruluş amacı ve anlama geldiğine dair bilgiler araştırılmaktadır. Kredi alma işlemlerinde teminatsız kredi alma olanağı sağlayan KGF nedir, Amacı, Kredi Türleri 2019 hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

KGF Nedir?

14 Temmuz 1993 tarihinde 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıpilk kefaletini 1991 yılında vererek Kredi Garanti Fonu (KGF) faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak destek vermektedir. Teminat yetersizliği olan veya çeşitli sebeplerden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Ortak Büyüklükteki KOBİ ve KObi dışı işletmelerin “müsteselsil kefil” olarak kredi almalarına olanak sağlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu bir kefalet kuruluşudur.  Faaliyetleri arasında kredi tahsisi hususu yer almamasına rağmen işletmeler lehine kefil lmak suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır.  Bireyse krediler, çek karnesi kredisi, tüketici kredileri ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin her türlü ihtiyaçlarını işletme ve yatırım finansmanları için nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet vermektedir.

[ilgiliicerik icerik_id=”1582″]

KGF’nin Amacı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere teminat yetersizliği nedeniyle finansman kaynaklarında zorluk yaşayan KOBi’lere risk paylaşım oranları dahilinde kefalet desteği verip finansman erişimlerini kolaylaştıran sistem diyebiliriz. KGF kredi veren taraf değildir bunun altını çizmek isteriz. Banka veya katılım bankaların vereceği kredilere belli oranda kefalet veren bir kuruluş olduğunu belirtelim.

 • Kobi’lere kefalet sağlayarak yatırım ve işletme aşamasında destek vermek,
 • KObi’ler için banka kredi kullanılmasına kolaylık sağlamak,
 • Kobi’lerin faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Rekabet gücünü arttırmak,
 • Girişimci olmak isteyen kişileri teşvik etmek,
 • Kobi’lerin kayıt dışı piyasalardan finansman temin etmesini engelleyip, bankalara borçlanmasını teşvik etmek,
 • Ülke ekonomisinin daha iyi hale getirilmesini sağlamak,

KGF Kefalet Verdiği Kredi Türleri 2019

KGF Kefalet Verdiği Kredi Türleri 2019

 1. Yeni iş yerlerin kurulması kefalet verir.
 2. Mevcut tesisin genişletilmesi için kefalet verir.
 3. Ham madde temini için kefalet verir.
 4. Yeni teknoloji kullanımı için kefalet verir.
 5. Yeni iş yerine taşınma için kefalet verir.
 6. İhracatın Finansmanı için kefalet verir.
 7. İthalatın Finansmanı için kefalet verir.
 8. Teminat Mektubu Amaçlı Krediler için kefalet verir.
 9. Finansal Kiralama için kefalet verir.
 10. Gemi İnşa için kefalet verir.
 11. Kobi işletmelerininn nakdi ve gayri nakdi krediler için kefalet verir.

KGF kefaler verdiği kredi türleri 2019 arasında yer almaktadır.

KGF Kefaletinden Kimler Yararlanabilir 2019

 1. Kobi statüsünde yer alan gerçek ve tüzel işletmeler yararlanabilir.
 2. Esnaf ve sanatkarlar KGF kefaletinden yararlanabilir.
 3. Serbest meslek mensupları yararlanabilir.
 4. ÇKS belgesi olan tarımsal işletme ve çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilir.
 5. Gemi inşa ve işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan işletme ve gerçek kişiler,
 6. Kamuya ait olmayan vakıflar yararlanabilir.
 7. Dernekler, Birlik ve Kooperatifler yararlanabilir.

KGF kefaletinden yararlanabilir.

Our Reader Score
[Total: 2 Average: 4.5]