Hisse Senedi

tarafından
149
Hisse Senedi

Hisse senedi söz konusu sermaye şirketinin çeşitli amaçlarla çıkarttığı belgelerdir. Ancak her şirket hisse senedi çıkartma yetkisine sahip değildir.

Bir şirketin hisse senedi çıkartabilmesi için anonim şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması gerekir. Bunun dışında Devlet’in çıkarttığı bazı kanunlarda belirli kurumlara hisse senedi çıkartma yetkisi verebilmektedir. Bunlara T.C. Merkez bankası, KİT’ler (kamu iktisadi teşekkülleri), sigorta şirketleri örnek verilebilir. Bu gibi şirketler ve kurumlar daha fazla büyümek için ya da yeni yatırımlarda bulunmak için ihtiyaç duydukları sermayeyi borsada satışa sunduğu hisse senetleriyle elde etmeye çalışabilirler. Hisse senedinin değeri ise söz konusu şirketin ya da kurumun varlıkları, borçları, öz sermayesi ve yıllık karları üzerinden belirlenir. Şirketin ne kadar fazla sermayesi varsa, yıllık kar oranı ne kadar yüksekse ve borçları ne kadar azsa o şirketin hisse senedi borsada o kadar yüksek bir değerden işlem görür. Çünkü böyle bir şirketin hisse senedine olan talep oldukça yüksek olacaktır. Bunun en temel sebebi şirketin elde ettiği yıllık karı hisse senedi sahiplerine dağıtmasıdır.

Elbette bu kar dağıtımında daha fazla hisse senedine sahip olanlar daha fazla kâr payı elde edecektir.

[ilgiliicerik icerik_id=”1587″]

Hisse Senedi Önerileri

Hisse senedi almadan önce ciddi bir piyasa ve şirket araştırması gerekmektedir.

Hisse senedi alarak kar elde etmenin temel prensibi borsada hisse senedi değerlenecek olan şirketleri ya da kurumları tespit edebilmektir. Bunun için şirketin ya da kurumun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri, şirketin yıllık kar oranlarını, sermayesini, borçlarını ve kur riskine karşı ne durumda olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Bütün bunların dikkate alınarak yapılan hisse senedi önerileri yatırımcı için daha güvenli bir yatırım anlamına gelecektir. Örneğin son zamanlarda elektrikli arabaların yaygınlaşması ve çevre kirliliğine karşı yapılan Paris anlaşması elektrik enerjisine olan talebin ciddi bir oranda artmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisse senedi değeri de artış göstermiştir.

Piyasayı takip eden ve bu gelişmeyi öngören birçok yatırımcı bu sektördeki çeşitli şirketlerin hisse senetlerini satın alarak karlı bir yatırımda bulunmuşlardır.

Hisse Senedi Önerileri

Hisse Analiz

Hisse senedi alımlarında piyasa analizi ve şirketlerin sermaye, kar oranı gibi kritik kalemlerini incelemenin dışında önemli olan bir diğer konuysa hisse senedinin çeşitli analizlere tabi tutulmasıdır. Bunun için ekonomideki enflasyon, faiz, dış borçlar, kur riski gibi faktörlerin değerlendirildiği temel analiz, ekonomi analizi ve sektör analizi yapılmalı bunlarda sonraysa teknik analiz yapılmaldır. Teknik analiz çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla, hisse analiz konusunda yatırımcıya somut veri sunmaktadır.

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]