Finans ve Finansman Nedir? Finans Türleri Nelerdir?

tarafından
174
Finans ve Finansman Nedir? Finans Türleri Nelerdir?

Finans Nedir ?

Finans kelimelisinin günümüzde pek çok tanımı bulunmaktadır. Ancak konuya finans nedir şeklinde yaklaşmamız gerekirse “insanların ihtiyaç duyduğu fon yapıların, uygun koşulları ve şartlarına bağlı olarak oluşturulması, aktif şekilde kullanılması amaçlayan faaliyetlerin tümü” olarak adlandırabiliriz. Kişilerin ve kurumların maddi gelir elde etme düşüncesi ile yola çıkarak hareket ettikleri, yatırım yaparak maddi olanaklarını geliştirmeyi hedefleyip zamanla bu yatırımı değerlendirmesine finans diyoruz. Temin edilen fonları etkili bir biçimde kullanmak önemlidir. Bu alanda yapılan yatırımlar geri kazanma oranlarına göre alınacak risklerde en önemli etkenlerden biri paranın zamansal değerini iyi hesaplanmasıdır.

Finansman Nedir?

Finansman tanımlamadan da anlaşılacağı üzere finans kelimesinden türemiştir. Finansman nedir, sorusunu açacak olursak, bir işletmenin her türlü ekonomik etkinliklerin yürütülmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması ve kişilerin giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyulan paranın temin edilmesine finansman adı verilmektedir. Bu tanıma kısacası ihtiyaç duyulan paranın (fonun) temin edilmesi diyebiliriz. İşletmeler üretim, stok, satış ve yatırım gibi faaliyetleri yürütebilmek için finansmana ihtiyaç duyabilirler. İşletmelerin finansman ihtiyaçları, özel kuruluşlardan borç veya bankalardan kredi kullanarak sağlayabilirler.

Finans Türleri Nelerdir ?

Finans türleri hakkında kısa ve öz bilgileri aşağı da bulunan paragraflar ile sizlere aktarmaya çalışalım ;

• Bireysel Finans : Kişinin veya bir ailenin hayati olayları da göz önünde bulundurarak gelir, gider, kredi, bütçe, sigorta, yatırım veya tasarruf ile ilgili verdikleri kararların kısa veya uzun vadede yönetmesine karşı almış olduğu kararların tümüdür.

• Kamu Maliyesi : Temel konusu kamu harcamaları ve kamu maliyesi olan, devlet faaliyetlerin iktisadi ve mali yönden ele alınmasını sağlayıp ve bu faaliyetlerin neden olduğu sorunlara çözüm yolu arayan bir kuruluştur. Gerekli olan gelirlerin sağlanması ve yapılacak olan harcamalara yönelik sorunları iktisadi, hukuki ve mali yönden ele alarak incelemektedir.

• İşletme Finansı: İşletmenin yapacağı yatırım ve aktiviteler için fon sağlamaktadır. Finansal yönetim olarak da adlandırılır.

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]