0

Çks Başvurusu İçin Neler Gerekli?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek olmak amacı yürütülen bu proje kapsamından yararlanmak için bir kaç belge temin etmek gerekmektedir. Çks başvurusu için gerekli belgeler 2019 sorusunun detayını aşağıda maddeler halinde belirtmek istedik.

[ilgiliicerik icerik_id=”175″]

 Çiftçilerden İstenen Belgeler

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmenliğine göre çsk istenen belgeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Resmi Gazete yayımlanan Madde 7’de yer alan bilgi,  Çiftçiler Çks ‘ye kaydolmak ve kayıtlarını güncellemek için il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda bulunan çiftçilerden, çiftçi kayıt formu istenmektedir. İnternet ortamından veya e-devlet sisteminden yapılan başvurularda sistemdeki bilgilerin doldurulması zorunludur.
 • Çiftçilerden, kayıt formunda yer alan ilgili alanlarda, kendilerine veya arazisini kullandığı kiraladığı kişilere tüzel kişilik ve kimlik bilgilerini beyan etmeleri istenmektedir.
 • Başvuru yapan kişi yani gerçek kişi beyan edilen kimlik bilgileri KPS (Merkezi veri tabanında tutulan kimlik) bilgileri ile eşleştirilir. Başvuruda beyan edilen kimlik ile KPS bilgileri eşleşmeyen çiftçiler Nüfus Müdürlüğünden onaylı Nüfus Kayıt Örneği alması gerekmektedir. Bu örnek ile KPS bilgilerinin düzelttirmesi istenir. Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıt örneğindeki bilgiler dikkate alınır.
 • Tüzel kişi yani özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan edilmiş olan kimlik bilgileri ile KPS sistemimdeki kimlik bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden, VEDOP bilgilerinin düzeltmeleri istenir. Tüzel kişiler tarafından yetkili olanların başvuru aşamasında imza sirküleri ve yetki belgeleri istenir.
 • 3. Çiftçilik işleri ile uğraşıp Çks ‘ye kaydolmak için başvuran kişilerin, sistemdeki bilgi alanlarında veya kayıt formlarında tarım arazileri için tapu kayıt beyannamesi istenir. Tapu beyanları ile TAKBİS üzerindeki kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları dikkate alınır. Tescil işlemleri tamamlanmamış birimlerde TAKBİS sisteminde erişilemeyen tapu kayıtları dikkate alınmaz.
 • Kadastro geçmeyen araziler için köşe noktalarının koordinat değerleri içeren keşif raporu istenir.
 • Parsel yenile çalışmalarının yapıldığı yıl ile aynı üretimi yılında, çiftçilerin tarımsal faaliyetleri bulundukları eski arazileri için, eski tapuları dikkate alınır.
 • Çks’ye yeni kayıt olacak kişiler veya ÇKS kayıtları güncellenecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir. Yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgelerde geçerli sayılmaktadır.
 • Vesayet altında olan kişiler içinde vesayete ilişkin mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altında olan kişi adına açılmaktadır.
 • Düzenlenen kira ve sözleşme maddesinde muvafakatname, taahhütnamelerin muhtar tarafından onaylanmış ve imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Çiftçinin tek başına sahip olduğu araziler dışında, hissedar olduğu veya olmadığı fiili kullanımı olan araziler olmak üzere ÇKS kayıtları 10-15 gün süreyle Bakanlık web sitesi üzerinden yayınlamak, il ve ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarla askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. belirlenen süre içerisinde çiftçi tarafından herhangi bir itiraz yapılmazsa kayıttaki bilgiler doğru kabul edilir. Belirtilen süre sonrası yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmak ve herhangi bir hak sahibi olunmaz. Askı süresince yapılan itirazlar il ve ilçe komisyonlarınca belirlenen kişiler tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

İstenen belgelerde geçen terimler;

KPS : kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerinin tutulduğu veri sistemi.

VEDOP : Vergi dairesi otomasyon programıdır. Maliyenin vergi otomasyon sistemine girerek mükelleflerle ilgili her türlü sorgulama yapılabilen sistemdir.

TAKBİS : taşınamaz olan bilgilerin (ev,arsa) elektronik ortamda her türlü sorgulama ve taşınmaz işlemlerin yapılabilmesini sağlayan sistem.

MUVAFAKATNAME : Bir kişinin kendi dışında bir başka kişiye izin verdiğine dair bilgi bulunan yazılı belgedir.

KADASTRO : Herhangi bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır.

2019 Yılında Çks Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yukarı da ki maddeler dışında yeni şart ve koşullar gelirse bu makale üzerinden güncelleyeceğiz.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Like it? Share with your friends!

0

Bu yazıya tepkin nedir?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Finansçı

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir